Jste zde

Preambule

Moravská národní strana (MNS) je politickým subjektem, který prosazuje právo historické země Moravy na správu svého území dle vůle moravského lidu a bez zásahů jiných zemských či státních subjektů.

Toto právo přiznává a respektuje pro všechny ostatní historická území.

Upřednostňuje občana před nadnárodními a panevropskými subjekty.

Důsledně prosazuje a obhajuje právo občana na důstojný život, svobodnou volbu národnosti a důslednou vymahatelnost práva, která občana ochrání před trestnou čiností, ohrožující jeho život, zdraví, majetek, existenci a lidskou důstojnost.

Pro tento cíl, který patří mezi priority MNS, neváhá využít všech zákonných prostředků a nečiní u osob potřebných pomoc ani u pachatelů trestné činosti, žádný ohled na jejich rasu, národnost či náboženské vyznání.

V případech, kde pro ochranu občana neexistuje právní nástroj, podpoří jeho vytvoření.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer